27Wrz2016

Regionalne spotkanie informacyjne Erasmus+ w woj. dolnośląskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 27 września 2016 r.
Miejsce: Wrocław
Erasmus+ Edukacja szkolna

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza na spotkanie regionalne dotyczące aplikowania do programu Erasmus+ w 2017 roku – sektor Edukacja szkolna. W szczególności zachęcamy do udziału szkoły, przedszkola, świetlice, placówki oświatowe, liderzy edukacyjni, nauczyciele, wychowawcy, osoby pracujące w edukacji szkolnej.

Spotkanie odbędzie się 27 września br. w godzinach od 9:00 do 15.00 w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a.

Cel

Celem spotkania jest zapoznanie z ogólnymi informacjami na temat możliwości pozyskania dofinansowania projektów edukacyjnych z programu. Szkolenie od czego zacząć przegotowanie projektu do konkursu w 2017 roku, jakie są zasady programu i warsztaty dotyczące pracy w systemach elektronicznych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator pokrywa koszty szkolenia i przerw kawowych dla wszystkich uczestników (bez zwrotu kosztów przejazdu).

Ramowy program spotkania

  • 9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
  • 9.30 – 10.00 Ogólne informacja nt. programu Erasmus+
  • 10.00 – 11.15 Sesja informacyjna Erasmus+ SE „Edukacja Szkolna” – akcja 1+ jak przygotować EPRS
  • 11:15 – 11:45 Przerwa kawowa
  • 11.45 – 13:15 Sesja informacyjna Erasmus+ SE „Edukacja Szkolna” – akcja 2+ jak szukać partnerów
  • 13.15 – 14.00 Jak złożyć wniosek? ECAS, URF, PIC
  • 14.00 – 14.15 współpraca z organem prowadzącym (UM Wrocław)
  • 14.15 – 14.45 Formularze wniosków eform
  • 14.45 – 15.00 Sesja pytań i odpowiedzi

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać przez wypełnienie formularza elektronicznego w terminie do 23.09.2016 r. Informacja o zakwalifikowaniu wysyłana mailowo do 25 września br.

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela:

Marta Materska-Samek
tel. 609 893 139
e-mail: m.materska.samek@gmail.com

Kategorie