07Paź2014

Regionalne spotkanie informacyjne nt. programu Erasmus+ w województwie mazowieckim

Rodzaj spotkania: konferencja
Termin spotkania: 7 października 2014 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Edukacja szkolna, Młodzież

MSCDN, Stowarzyszenie Morena, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zapraszają przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych oraz przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się młodzieżą i  edukacją pozaformalną z terenu województwa mazowieckiego na konferencję promującą Program Erasmus+.

Celem spotkania informacyjnego będzie przybliżenie założeń programu Erasmus + i przekazanie informacji o zasadach przystępowania do programu w latach 2014 -20.

Spotkanie składać się będzie z dwóch części:

1. Edukacja szkolna – część skierowana do przedstawicieli szkolnictwa ogólnego, tj.: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,

2. Młodzież – część skierowana do młodzieży, osób z nią pracujących oraz organizacji działających na jej rzecz.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+

Warunkiem udziału w spotkanu jest wcześniejsze zgłoszenie udziału, którego dokonuje się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie MSCDN.

Rejestracja zakończona.

Kontakt

Dodatkowe informacje uzyskać można u konsultanta Programu Erasmus+ dla sektora Edukacja szkolna w województwie mazowieckim:

Magdalena Turos,
numer tel. 22 536 60 78; adres e-mail: magdalena.turos@mscdn.edu.pl,

lub konsultanta dla sektora Młodzież w województwie  mazowieckim:

Adam Niemkiewicz,
numer tel. 501 102 300; adres e-mail: an@morena.org.pl.

Kategorie