28Lut2015

Regionalne spotkanie informacyjne na temat programu Erasmus+ w woj. warmińsko-mazurskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Terminy spotkań: 28 lutego 2015 r.
Miejsce: Olsztyn
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Tematem przewodnim spotkania jest sektor Młodzież. Dlatego też spotkanie kierowane jest przede wszystkim do młodzieży w wieku 13-30 oraz osoby pracujące z młodzieżą. Szczególnie zapraszamy liderów grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży.

Ze względu na udział konsultantów sektorów Edukacji Szkolnej oraz Edukacji zawodowej, spotkanie jest również kierowane do nauczycieli, liderów młodzieżowych oraz pracowników bezpośrednio pracujących z młodzieżą w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej, przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Celem spotkania jest przybliżenie jego uczestnikom założeń uczestnictwa oraz możliwości jakie daje Program Erasmus+. Przewiduje się, m.in. omówienie zasad i szczegółów programu Erasmus+, omówienie zasad rejestracji w systemie ECAS, zasady nadawania numeru PIC, zagadnienia związane z wypełnianiem wniosku, konstruowaniem budżetu i nawiązywania partnerstw projektowych.

Dla osób zainteresowanych przewidziany jest panel konsultacyjny.

Rejestracja

Rejestracja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Termin zgłoszeń mija 27 lutego br.

Rejestracja

Organizator zapewnia wszystkie materiały związane z programem szkolenia oraz ciepły posiłek, a w przerwach kawę, herbatę i ciasteczka.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.

Kontakt

Stowarzyszenie Elbląg Europa
ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg
tel/faks.:  55 6434312
e-mail: erasmus-wm@elblageuropa.pl

Konsultant regionalny (sektor Młodzież): Paweł Kulasiewicz

 

Kategorie

You have Successfully Subscribed!