25Lis2014

Regionalne spotkanie informacyjne na temat programu Erasmus+ w woj. zachodniopomorskim

Rodzaj spotkania: konferencja
Terminy spotkań: 25 listopada 2014 r.
Miejsce: Szczecin
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

 

Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” zapraszają przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (jst), dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych oraz przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się młodzieżą i  edukacją pozaformalną z terenu województwa zachodniopomorskiego na Konferencję promującą Program Erasmus+.

Celem Konferencji będzie przybliżenie założeń programu Erasmus + i przekazanie informacji o zasadach przystępowania do programu w latach 2014 -20.

Konferencja składać się będzie z trzech części odpowiadających sektorom realizującym działania programu Erasmus +, skierowanych do poszczególnych grup.

1. Edukacja szkolna – część skierowana do przedstawicieli szkolnictwa ogólnego, tj.:

 • przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,

2. Kształcenie i szkolenia zawodowe – część skierowana do przedstawicieli kształcenia zawodowego, tj.:

 • szkoły zawodowe i techniczne,
 • przedsiębiorstwa,
 • ośrodki nauki i organizacje związane z kształceniem zawodowym,
 • organizacje pozarządowe.

3. Młodzież – część skierowana do młodzieży, osób z nią pracujących oraz organizacji działających na jej rzecz, m.in.:

 • placówki oświatowe w tym: szkoły, poradnie psychologiczno –pedagogiczne,
 • organizacje i instytucje zajmujące się młodzieżą i edukacją pozaformalną (domy kultury).
 • organizacje pozarządowe.

 

Miejsce i termin konferencji

Konferencja zostanie zorganizowana w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie, w następujących terminach:

 1. 14.10.2014 r.
 2. 4. 11.2014 r.
 3. 25.11.2014r.

Czas trwania konferencji godz. 9.0016.00

Po konferencji będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po wcześniejszym umówieniu się (w trakcie rejestracji należy zaznaczyć w formularzu właściwą opcję).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencję prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+

 

Zgłoszenie udziału w konferencji

Warunkiem udziału w Konferencji jest wcześniejsze zgłoszenie udziału, którego dokonuje się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie www.kuratorium szczecin.pl w zakładce Fundusze europejskie / Erasmus + lub pod adresem: www.ankiety.kuratorium.szczecin.pl.

Podczas zgłoszenia udziału należy w formularzu zgłoszeniowym wybrać termin i sektor edukacji (jeden uczestnik może wybrać tylko jeden termin i jeden sektor).

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do 7 dni przed datą konferencji.

Jedna organizacja może być reprezentowana maksymalnie przez dwóch przedstawicieli.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń i limit dostępnych miejsc.

 

Kontakt

Dodatkowe informacje uzyskać można u przedstawiciela Programu Erasmus+ dla sektora Edukacja szkolna i Kształcenie i szkolenia zawodowe w województwie zachodniopomorskim:

Grzegorz Szczudło,
numer tel. 91 442 75 36,
adres mail gszczudlo@kuratorium.szczecin.pl

lub przedstawiciela dla sektora Młodzież w województwie  zachodniopomorskim:

Anna Leszczyńska
numertel. 509 433 288
adres mail. anna.leszczynska@wiatrak.org.pl

 

Kategorie

You have Successfully Subscribed!