01Gru2014

Regionalne spotkanie informacyjne na temat programu Erasmus+ w woj. mazowieckim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 1 grudnia 2014 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Młodzież, Edukacja szkolna

Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli grup młodzieżowych i  organizacji pozarządowych, a także do instytucji publicznych pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży.

Celem spotkania jest przybliżenie założeń uczestnictwa oraz możliwości jakie daje program Erasmus+ w 2 sektorach: Młodzież (edukacja pozaformalna) i Edukacja Szkolna. Przewiduje się m.in. omówienie zasad i szczegółów programu Erasmus+, wymienionych wyżej sektorów. Dodatkowo, dla osób zainteresowanych przewidziane są konsultacje. Organizator zapewnia poczęstunek. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.

Spotkanie odbywa się w godz. 9:00-15:00.

Zgłoszenia można dokonać wypełniając ankietę pod tym linkiem.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do 25, liczy się kolejność zgłoszeń. W poprzednim spotkaniu uczestniczyło 60 przedstawicieli różnego typu szkół. W związku z tym pierwszeństwo mają przedstawiciele organizacji pozarządowych i młodzież reprezentująca grupy nieformalne.

Informacje o miejscu szkolenia zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym 26 listopada na podany w zgłoszeniu mail. W styczniu planujemy kolejne spotkanie informacyjne dot. osobno sektora Erasmus+ Młodzież i Erasmus+ Edukacja Szkolna, stąd osoby niezakwalifikowane na najbliższe spotkanie będą miały pierwszeństwo na kolejnych edycjach.

Kontakt

Adam Niemkiewicz
Stowarzyszenie Morena
mail: an@morena.org.pl
tel. 58 3 444 111 wewn. 22

Kategorie