03Paź2018

Sektor Młodzież Erasmus+ na XIV Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych

I października, wzięliśmy udział w Targach Instytucji Grantodawczych, które odbyły się w ramach XIV Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przygotowanego przez Federację Mazovia. Była to okazja do spotkania z potencjalnymi beneficjentami programu Erasmus+ reprezentującymi trzeci sektor z województwa mazowieckiego.
W wydarzeniu wzięło udział około 150 osób, a stoisko FRSE cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Kategorie