08Sty2015

Seminar on Employability: Is it really something new?

Rodzaj spotkania: szkolenie międzynarodowe wysyłające
Terminy spotkań: 8-11 stycznia 2015 r.
Miejsce: Słowacja
Erasmus+ Młodzież

Cel i tematyka:

Głównym celem seminarium jest analiza powiązań między pracą z młodzieżą a sytuacją młodzieży na rynku pracy. Uczestnicy zastanowią się nad tym jak sektor młodzieżowy może pomagać w zwiększaniu szans młodych osób na zatrudnienie, które metody pracy są skuteczne oraz jakie wsparcie oferuje program Erasmus+ Młodzież.

Więcej informacji można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Seminarium skierowane jest do osób pracujących z młodzieżą metodami edukacji pozaformalnej, trenerów oraz przedstawicieli organizacji EVS:

  • zainteresowanych tematem seminarium i realizacją projektów w ramach programu Erasmus+ o tej tematyce;
  • gotowych do dzielenia się dobrymi praktykami oraz do przedstawienia swojej lokalnej rzeczywistości;
  • posiadających motywację, by aktywnie uczestniczyć w CAŁYM seminarium;
  • mających doświadczenie w realizacji projektów w sektorze młodzieżowym;
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
  • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje dwoma miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 10 listopada 2014 r. za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży (oprócz transportu miejskiego w miejscu zamieszkania) zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 500 euro po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego raportu oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Aby udokumentować wkład uczestnika w koszty wydarzenia razem z rozliczeniem kosztów należy przesłać dokument potwierdzający ubezpieczenie (z ceną) oraz bilety komunikacji miejskiej, jeśli z niej korzystano dojeżdżając na lotnisko w Polsce.

Szczegółowy Regulamin dostępny jest tutaj.

Kontakt:

Magdalena Malinowska

mmalinowska@frse.org.pl

Kategorie