28Lis2017

Seminarium dotyczące możliwości dofinansowania zagranicznych wyjazdów edukacyjnych dla kadry edukacji dorosłych w ramach programów Erasmus+ Edukacja dorosłych i PO WER Edukacja dorosłych

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 28 listopada 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Edukacja dorosłych

Zapraszamy na seminarium  podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na realizację projektów ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych oraz ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach programu Erasmus+, które odbędzie się 28 listopada 2017 r. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Ze względu na to, że rok 2018 będzie Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, do udziału w wydarzeniu zapraszamy szczególnie instytucje kultury i organizacje działające w obszarze kultury zainteresowane realizacją projektów edukacyjnych na rzecz osób dorosłych.

Na spotkanie zapraszamy także przedstawicieli podmiotów zajmujących się niezawodową edukacją osób dorosłych, mniej doświadczonych we współpracy międzynarodowej i zainteresowanych realizacją projektów z tego zakresu, np.:

  • szkoły ogólnokształcące dla dorosłych
  • organizacje pozarządowe
  • uniwersytety trzeciego wieku
  • uniwersytety ludowe.

Podczas seminarium będzie też możliwość skonsultowania pomysłów na projekty w Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych programu Erasmus+.

Ze względu na to, że w programie seminarium przewidziano sesję warsztatową, podczas której będą analizowane pomysły na projekty, uczestnicy są proszeni o wcześniejsze zapoznanie się informacjami na temat sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych/.

Jednocześnie informujemy, że 8 grudnia 2017 r. planujemy organizację spotkania poświęconego Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych.

Wstępny program seminarium

9:45-10:15 | Rejestracja uczestników
10:15-12:00 | Sesja informacyjna

  • Edukacja dorosłych w programie Erasmus+
  • Przykłady projektów z zakresu edukacji kulturowej realizowanych w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych
  • Cele i założenia Akcji 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych programu Erasmus+

12:00-12:30  | Przerwa kawowa

12:30-14:00 | Sesja pracy w grupach

14:00-14:45 | Przerwa obiadowa

14:45-16:00  | Sesja podsumowująca

  • Prezentacja pomysłów na projekty omawianych w grupach
  • Dyskusja, odpowiedzi na pytania
  • EPALE – Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – inspiracje, poszukiwanie partnerów i organizacji goszczących

16:00-18:00 | Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik (dla chętnych)

Rejestracja

Zarejestruj się

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie tylko jednej osoby z organizacji. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc, organizatorzy będą brać pod uwagę informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym, w tym pierwszeństwo będą miały instytucje kultury, a także organizacje mniejsze i mniej doświadczone we współpracy międzynarodowej.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, natomiast zapewniają catering oraz bilety na zwiedzenie wystaw Centrum Nauki Kopernik. W przypadku przedstawicieli organizacji spoza Warszawy FRSE ma możliwość sfinansowania jednego noclegu w hotelu w centrum miasta – liczba miejsc ograniczona. Do wyboru nocleg przed seminarium 27/28.11.2017 r. lub nocleg po seminarium 28/29.11.2017 r.

Kontakt

Lucjan Chilmon

tel. 22 46 31 666, lucjan.chilmon@frse.org.pl

Kategorie