02Gru2016

Seminarium „Rola opiekuna w projektach mobilności edukacyjnej w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe”

W dniu 7 listopada 2016r. w Hotelu Mercure w Warszawie odbyło się seminarium dotyczące roli opiekuna w projektach mobilności edukacyjnej w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe w którym wzięli udział przedstawiciele szkół zawodowych oraz innych instytucji będących beneficjentami programu Erasmus+. Seminarium zostało zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

Uczestników przywitał Rafał Hubczyk, Z-ca Dyrektora Programu Erasmus+ w Pionie Kształcenie Zawodowe i Edukacja Dorosłych oraz Izabela Laskowska, Koordynator Zespołu Kształcenie i szkolenia zawodowe, która omówiła zagadnienia dotyczące Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

W trakcie seminarium uczestnicy wysłuchali prezentacji przygotowanych przez nauczycieli posiadających duże doświadczenie w realizacji projektów mobilnościowych, Panią Urszulę Martykę-Wiecha z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie oraz Pana Janusza Salamończyka z Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Podczas dwóch sesji moderowanych przez Katarzynę Tulkis-Błesnowską oraz Małgorzatę Turek, uczestnicy wymieniali się doświadczeniem związanym ze sprawowaniem opieki merytorycznej, pedagogicznej oraz organizacyjnej w trakcie trwania staży zagranicznych. Rezultatem tego spotkania będzie poradnik na temat roli opiekuna w projektach zagranicznych staży, który powstanie w przyszłym roku a materiały zebrane w trakcie seminarium zostaną uwzględnione w planowanym materiale.

Podczas całego spotkania uczestnicy mogli skorzystać także z punktu informacyjno-konsultacyjnego Krajowego Centrum Europass.

Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy podkreślili potrzebę kontynuowania szkoleń z tej tematyki.

Kategorie