16Gru2014

Na ważny temat: Skuteczna promocja rezultatów projektów w programie Erasmus+

Rodzaj spotkania: spotkanie „Na ważny temat”
Terminy spotkań: 16 grudnia 2014 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ wszystkie sektory

Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy:

  • beneficjentów programu Erasmus+;
  • przedstawicieli instytucji zainteresowanych zagadnieniami związanymi z upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów projektów;
  • osoby, które podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z promocją i wdrażaniem rezultatów projektów w ramach unijnych programów edukacyjnych;
  • osoby, które planują zrealizować własny projekt w ramach programów edukacyjnych, szczególnie w zakresie programu Erasmus+.

Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami programu Erasmus+, a osobami, które planują zrealizować własny projekt, oraz prezentacja dobrych praktyk. Chcieliśmy przygotować i zainspirować obecnych i przyszłych wnioskodawców do działań związanych ze skuteczną promocją rezultatów swoich projektów. Podczas spotkania zostały przeprowadzone warsztaty:

Warsztat 1.Rezultaty”

Uczestnicy zastanawiali się nad tym, czym są rezultaty, oraz dlaczego warto określać je już na etapie przygotowania projektu. Przedstawiliśmy przykłady rezultatów w oparciu o zrealizowane działania. Omówiliśmy rezultaty w kontekście zaspokajania potrzeb odbiorców projektu. Udzieliliśmy wskazówek jak postępować, aby osiągnąć zakładane cele.

Warsztat 2. „Narzędzia promocja rezultatów”

Uczestnicy warsztatu zastanawiali się nad tym, jakie narzędzia wybrać, aby skutecznie promować swoje sukcesy. Poznali elementy niezbędne do stworzenia efektywnych narzędzi. Dowiedzieli się, jak sprawić, by inni chcieli korzystać z rezultatów pracy w projekcie.

Warsztat 3. „Trwałość rezultatów”

Uczestnicy warsztatu zastanawiali się nad tym, czym jest trwałość rezultatów; jak ją zapewnić oraz jak zaplanować działania, które pomogą udokumentować rezultaty. Zwrócono uwagę na jakość i wartość rezultatów, które są przesłankami zapewniającymi trwałość. Chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie, jak ją mierzyć. Omówiliśmy również pojęcia, które pozwalają określić trwałość rezultatów projektu.

 

PREZENTACJE

Przykłady dobrych praktyk w zakresie promocji i wdrażania rezultatów projektów edukacyjnych

Warsztat: Trwałość rezultatów

Warsztat: Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów

Prawo autorskie i licencje Creative Commonszalacznik_4_Otwarte_licencje_A_Tarkowski zalacznik_2_Podsumowanie_Warsztat_Trwalosc zalacznik_3_Upowszechnianie_rezultatow

 

RAPORT:

Raport_Na_ważny_temat_16.12.14

Miejsce

Centrum Konferencyjne Zielna

ul. Zielna 37, Warszawa

Kontakt

Agata Nowacka, e-mail: anowacka@frse.org.pl, tel. 22 461 31 418

Ewa Koźbiał, e-mail: ekozbial@frse.org.pl, tel. 22 461 31 268

Program spotkania

Pobierz

Kategorie