26Paź2015

Skuteczne upowszechnianie rezultatów projektów w programie Erasmus+

Rodzaj spotkania: spotkanie z cyklu „Na ważny temat”
Termin spotkania: 26 października 2015 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ wszystkie sektory

Głównym celem spotkania jest wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami programu Erasmus+ a osobami, które planują zrealizować własny projekt, oraz zaprezentowanie zagadnień związanych z otwartymi licencjami w kontekście upowszechniania rezultatów projektów. Pragniemy przygotować i zainspirować obecnych i przyszłych wnioskodawców do działań związanych ze skutecznym upowszechnianiem rezultatów swoich projektów. Podczas spotkania zostaną równolegle przeprowadzone warsztaty „Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce” w podziale na 3 mniejsze grupy uczestników.

Zagadnienia poruszane w trakcie warsztatów:

Rezultaty”

Uczestnicy będą zastanawiać się nad tym, czym są rezultaty, oraz dlaczego warto określać je już na etapie przygotowania projektu. Przedstawimy przykłady rezultatów w oparciu o zrealizowane działania. Omówimy rezultaty w kontekście zaspokajania potrzeb odbiorców projektu. Udzielimy wskazówek jak postępować, aby osiągnąć zakładane cele.

„Narzędzia upowszechniania”

Uczestnicy warsztatu będą zastanawiać się nad tym, jakie narzędzia wybrać, aby skutecznie promować swoje sukcesy. Poznają elementy niezbędne do stworzenia efektywnych narzędzi. Dowiedzą się, jak sprawić, by inni chcieli korzystać z rezultatów pracy w projekcie.

„Trwałość rezultatów”

Uczestnicy warsztatu będą zastanawiać się nad tym, czym jest trwałość rezultatów; jak ją zapewnić oraz jak zaplanować działania, które pomogą w udokumentowaniu wypracowanych rezultatów. Zwrócimy uwagę na jakość i wartość rezultatów, które są przesłankami zapewniającymi trwałość. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak ją mierzyć. Omówimy również pojęcia związane z określaniem trwałości.

„Ewaluacja”

Uczestnicy warsztatu będą zastanawiać się nad tym, dlaczego ewaluacja jest ważnym procesem sprawdzania jakości zrealizowanego projektu. Odpowiedzą również na pytania związane z zaplanowaniem ewaluacji działań projektowych oraz niezbędnymi narzędziami, które warto wykorzystać podczas tego procesu. Podpowiemy również jak efektywnie zaplanować działania ewaluacyjne.

Uczestnicy spotkania

Do udziału w spotkaniu zapraszamy:

  • beneficjentów programu Erasmus+;
  • przedstawicieli instytucji zainteresowanych zagadnieniami związanymi z upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów projektów;
  • osoby, które podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi
    z upowszechnianiem rezultatów projektów w ramach unijnych programów edukacyjnych;
  • osoby, które planują zrealizować własny projekt w ramach programów edukacyjnych, szczególnie w zakresie programu Erasmus+.

.

Rejestracja

Nasze spotkanie z cyklu „Na ważny temat” cieszy się dużym zainteresowaniem, limit miejsc został już wyczerpany.

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu mogą zapisać się na listę rezerwową. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania selekcji uczestników.

Koszty

Organizator pokrywa koszty wyżywienia w formie lunchu oraz przerwy kawowej. Organizator pokrywa także koszty prowadzenia spotkania
i przygotowania materiałów.

Miejsce

Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54.

Kontakt

Ewa Koźbiał

e-mail: ekozbial@frse.org.pl,

Tel. 22 461 31 268

 

Program spotkania

Pobierz

Kategorie