25Lut2014

Konferencja prasowa Erasmus+

 

– Sukces negocjacyjny chcemy teraz przekuć na sukces polskiej edukacji – tak start programu Erasmus+ skomentował podczas konferencji prasowej, która odbyła się 25 lutego br., dyrektor generalny FRSE, Mirosław Marczewski. Konferencja zatytułowana „Jak pozyskać środki z UE na realizację programów edukacyjnych i sportowych w nowym programie Erasmus+?” była pierwszą, która została w całości poświęcona nowemu programowi.

Siedmioletni budżet unijnego programu Erasmus+ wynosi prawie 15 mld euro. – Stanowi to 40-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji – powiedział podczas spotkania z mediami Marczewski. Polska z tej puli otrzyma około miliarda euro, w tym 102 mln euro w 2014 roku. Oprócz tej sumy, która jest zagwarantowana dla Polski, jest jeszcze duża pula pieniędzy, które w ramach projektów centralnych będzie rozdzielała Komisja Europejska. Ta kwota stanowi 30 proc. całkowitego budżetu. Środki te będą rozdysponowywane na podstawie konkursów ogłaszanych na poziomie europejskim.

Narodową Agencją odpowiedzialną za realizację programu w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
– Mająca 20-letnie doświadczenie instytucja, która w poprzedniej perspektywie finansowej dzięki środkom z UE sfinansowała mobilności ponad pół miliona Polaków – argumentował dyrektor generalny FRSE.

Z kwoty przeznaczonej dla naszego kraju ponad 11 proc. skierowanych jest na działania związane z edukacją szkolną, 22 proc. na kształcenie i szkolenia zawodowe, 10 proc. na młodzież, 5 proc. na edukację dorosłych i 33,3 proc. na szkolnictwo wyższe. Dzięki temu uczelnie wciąż będą mogły m.in. prowadzić wymianę zagraniczną studentów, utrzymać mobilność kadry naukowej oraz zapraszać na wykłady profesorów zagranicznych. Nowością w programie Erasmus+ jest większe wsparcie dla programów wspólnie realizowanych przez polskie i zagraniczne uczelnie.
– Odchodzimy także od przypadkowej wymiany studentów. Zależy nam na tym, żeby nie być biurem podróży. Rolą uczelni jest bowiem przygotowanie programów, które będą realizować młodzi ludzie w partnerskich uczelniach – wyjaśniła obecna na konferencji podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz. Dodała, że studenci dzięki nowemu programowi będą wyjeżdżać w konkretnym celu w ramach umów partnerskich między instytucjami, które faktycznie ze sobą współpracują. Chodzi tu o tworzenie tzw. „partnerstw strategicznych”. Celem ich nawiązywania ma być merytoryczna współpraca i możliwość włączenia przedsiębiorców w cykl edukacyjny.

Obecna na konferencji podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Ewa Dudek zwróciła uwagę na to, że programy edukacyjne nie powinny funkcjonować w oderwaniu od rynku pracy.
– Sukces dotychczasowych programów edukacyjnych, jak i przyszłego programu Erasmus+ będzie mógł być mierzony, kiedy ich beneficjenci znajdą swoje wymarzone miejsce na rynku pracy i bez trudu będą budować pozytywne relacje międzyludzkie – skomentowała podsekretarz stanu.

Podczas spotkania zwrócono również uwagę na to, że komponentem nowego programu jest sport. Dzięki temu z funduszy Erasmusa będzie można finansować np. niekomercyjne europejskie wydarzenia sportowe.
– Tutaj priorytetami będą m.in. walka z zagrożeniami dla spotu, np. doping czy ustawianie wyników oraz promocja wolontariatu sportowego – wyjaśniła Joanna Żukowska-Easton, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Konferencji prasowej towarzyszyły spotkania informacyjne dla beneficjentów programów dotychczas funkcjonujących oraz przyszłych uczestników Erasmusa+. Zainteresowanie było olbrzymie. Na Stadionie Narodowym zgromadziło się ok. 1500 osób. Eksperci FRSE wyjaśniali im, w jaki sposób skutecznie aplikować o unijne finanse na realizację szkoleń, programów stażowych, stypendiów, wolontariatu oraz informowali o terminach konkursów.

Program Unii Europejskiej Erasmus+ działa od stycznia 2014 roku. Zastąpił kilka dotychczasowych programów edukacyjnych – „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Będzie prowadzony do 2020 roku. W Polsce realizują go trzy ministerstwa: nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji narodowej oraz sportu i turystyki. Z programu Erasmus+ będą mogły skorzystać ponad 4 miliony osób – studenci, uczniowie i dorośli. Pierwszy termin składania wniosków w ramach akcji 1 „Mobilność Edukacyjna” upływa 17 marca 2014 r. Aplikować można przez Internet. Jeśli ktoś nie zdąży złożyć projektu teraz, będzie mógł to zrobić w przyszłości, bo konkursy będą powtarzane każdego roku.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawianą podczas konferencji prasowej Erasmus+ oraz galerią zdjęć z tego wydarzenia.

prez_1galeria

 

Materiał o programie Erasmus+

 

Materiały dotyczące programów realizowanych w latach 2007-2013

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 

Informacja prasowa

 

Kategorie