26Lis2015

Spotkania informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna zawodowe w woj. łódzkim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 26 listopada 2015 r.
Miejsce: Skierniewice
Erasmus+ Edukacja szkolna

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, które pełni rolę punktu konsultacyjnego programu Erasmus+, serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna.

Spotkanie skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji i organizacji młodzieżowych oraz pracujących z młodzieżą, organizacji kulturalnych przedstawiciele życia zawodowego w tym małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowane aplikowaniem w programie Erasmus+

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z programem: Erasmus+ Edukacja szkolna, a szczególnie z akcją 1. i akcją 2. programu, omówienie formularza wniosku o dofinansowanie, sposobu rejestracji szkoły, najważniejszych kwestii finansowych a także zaprezentowanie cyklu życia projektu.

Rejestracja

Termin zgłoszeń mija 24 listopada 2015 r.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie poprzez formularz rejestracyjny. Szczegóły na stronie organizatora wydarzenia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z poczęstunkiem dla wszystkich uczestników. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Miejsce

Spotkanie, które odbędzie się 26 listopada 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach przy ul. Batorego 64E0 (96-100 Skierniewice), będzie trwać 5 godzin dydaktycznych (14.00 – 19.00) i będzie prowadzone w formie warsztatów.

Kontakt

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
ul. Kopcińskiego 29, Łódź

Tel. 42 678 33 78
Faks: 42 678 07 98
E-mail: koludo@wp.pl

Kategorie