15Paź2015

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Młodzież w woj. podkarpackim

Rodzaj spotkania: spotkania informacyjne
Termin spotkania: 15 października 2015 r.
Miejsce: Rzeszów
Erasmus+ Młodzież

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z priorytetami programu Erasmus+ Młodzież, strukturą programu, a także zasadami realizacji projektów. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się: jak wygląda wniosek i budżet programu, jak zarejestrować się w systemie i uzyskać numer PIC oraz gdzie i jak szukać partnerów do realizacji wspólnych projektów.

Na spotkanie zapraszamy liderów/-ki i członków/-członkinie NGO i instytucji kultury, pracowników urzędów zaangażowanych w pracę z młodzieżą oraz wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projektach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+, w tym liderów organizacji młodzieżowych, studentów.

Jedna organizacja/instytucja może być reprezentowana przez maksymalnie 2 osoby.

Program

9:00 – 10:00 | Rejestracja uczestników

10.00 – 11:00 | Erasmus+ wśród innych dotacji – szansa na projekty międzynarodowe (porównanie, omówienie)

11:00 – 11:15 | Zakładanie konta i składanie wniosków

11:15 – 11:45 | Przerwa

11:45 – 12:45 | Prezentacja sektora Młodzież – zasady, możliwości

12:45 – 13:15 | Zasady realizacji projektów (m.in. budżet, konstrukcja wniosku, Mobility Tool)

13:15 – 14:00 | Projekty młodzieżowe szansą na rozwój – dyskusja metodą open space

14:00 – 14.30 | Pytania i odpowiedzi, zakończenie spotkania

Rejestracja

Termin zgłoszeń mija 14 października 2015 r.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie poprzez przesłanie e-maila na adres ewelina.jurasz@gmail.com z imieniem, nazwiskiem, nazwą organizacji/instytucji, telefonem kontaktowym. Szczegóły na stronie www.inkubatorkultury.eu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z poczęstunkiem dla wszystkich uczestników. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania. Po spotkaniu będą rozdane oświadczenia o uczestnictwie.

Miejsce

Estrada Rzeszowska – Rzeszowski Inkubator Kultury
ul. Jagiellońska 24
35-025 Rzeszów

Kontakt

Ewelina Jurasz

Estrada Rzeszowska (Rzeszowski Inkubator Kultury)
tel. 530-023-060, e-mail: ewelina.jurasz@gmail.com

Kategorie