19Paź2015

Spotkania informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. podkarpackim

Rodzaj spotkania: spotkania informacyjne
Termin spotkania: 12, 19 oraz 26 października 2015 r.
Miejsce: Przemyśl, Krosno oraz Tarnobrzeg
Erasmus+ Edukacja szkolna

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zaprasza na spotkania informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna. Spotkania odbędą się w następujących terminach i miastach:

 • Przemyśl – 12 października 2015 r. godz. 9.30-14.30
 • Krosno – 19 października 2015 r. godz. 9.30-14.30
 • Tarnobrzeg – 26 października 2015 r. godz. 9.30-14.30

Spotkanie kierowane jest do następujących grup docelowych:

 • dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych; specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (publicznych i niepublicznych);
 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciele władz oświatowych.

Uczestnicy spotkania informacyjnego poznają:

 • cele, priorytety i strukturę programu Erasmus+ Edukacja szkolna,
 • zasady realizacji projektów w sektorze Edukacja szkolna,
 • założenia programu eTwinning jako podstawy budowania dobrego partnerstwa,
 • narzędzia programowe tj. wniosek elektroniczny eForm, baza ECAS, system URF, PIC,
 • podstawy planowania budżetu,
 • możliwości poszukiwania partnerów w bazach: eTwinning, School Education Gateway,
 • przykłady dobrych praktyk.

Będzie także możliwość konsultacji swojego pomysłu na projekt.

Spotkanie poprowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Rejestracja

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie za pomocą formularza rejestracyjnego w jednym wybranym terminie:

Osoby zakwalifikowane na spotkanie otrzymają informację e-mailem na adres podany w formularzu rejestracyjnym w poniższych terminach:

 • Przemyśl – 8. 10. 2015 r.
 • Krosno – 15. 10. 2015 r.
 • Tarnobrzeg – 22. 10. 2015 r.

Zgłoszenie na spotkanie oznacza zobowiązanie do obecności w całym spotkaniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty spotkania wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Miejsce

Przemyśl – 12 października 2015 r. godz. 9.30 – 14.30
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7

Krosno – 19 października 2015 r. godz. 9.30 – 14.30
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie, ul. Grodzka 45 b

Tarnobrzeg – 26 października 2015 r. godz. 9.30 – 14.30
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206

Kontakt

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Elżbieta Komarnicka
Konsultant regionalny Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna
tel. +48 519 848 787
e-mail: erasmusplusedukacjaszkolna@pcen.pl

Kategorie

You have Successfully Subscribed!