17Cze2015

Spotkania Na Ważny Temat dla Beneficjentów projektów partnerskich programu Leonardo da Vinci – konkurs 2013

Rodzaj spotkania: spotkanie
Termin spotkania: 17 czerwca 2015 r.
Miejsce: Warszawa

Spotkanie „Na ważny temat” związane jest z zakończeniem realizacji projektów partnerskich programu Leonardo da Vinci realizowanych w latach 2013-2015.

Podczas spotkania omawiane będą m.in. kwestie związane z wymaganiami NA odnośnie wypełnienia formularza raportu końcowego, jego zawartości merytorycznej oraz spraw finansowych. Raport końcowy dokumentuje cały okres realizacji działań i stanowi podstawę do wypłacenia kwoty bilansującej przyznanych w konkursie środków finansowych. Obejmuje także cały okres realizacji projektu, od pierwszego do ostatniego dnia, zgodnie z zapisem w umowie i traktowany jest jako wniosek o wypłatę.

Kontakt

Małgorzata Dybała, e-mail: mdybala@frse.org.pl

Program spotkania

Pobierz

Kategorie