01Cze2017

Spotkanie dla beneficjentów programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, akcja 2. Partnerstwa strategiczne – konkurs 2016

Rodzaj spotkania: szkolenie
Termin spotkania: 1 czerwca 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Spotkanie skierowane jest do beneficjentów programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, akcja 2. Partnerstwa strategiczne – konkurs 2016.

Główne cele spotkania to:

  • przypomnienie istotnych zagadnień związanych z bieżącą realizacją i rozliczaniem projektów partnerstw strategicznych, wynikających z umowy finansowej pomiędzy beneficjentami a Narodową Agencją,
  • omówienie zaleceń Komisji Europejskiej i wymiana dobrych praktyk w zakresie upowszechniania rezultatów i zapewnienia jakości realizowanych projektów,
  • zaprezentowanie metod i narzędzi gwarantujących efektywną współpracę i komunikację w partnerstwie i zarządzaniu projektem.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania nie są zwracane przez NA (koszty te mogą zostać pokryte z budżetu projektu – kategoria Zarządzanie projektem i jego wdrażanie).

Miejsce

Warszawa,  Biblioteka Publiczna, ul Koszykowa 26/28

Kontakt

Erasmus+ Zespół Partnerstw Strategicznych, Kształcenie i szkolenia zawodowe
Agata Hernik-Ślusarczyk
tel. 22 46 31 475, aslusarczyk@frse.org.pl

Kategorie