02Mar2015

Spotkanie dla wnioskodawców programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2. „Partnerstwa strategiczne”

Rodzaj spotkania: spotkanie dla wnioskodawców
Termin spotkania: 2 marca 2015 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji pragnących złożyć wnioski na projekty Partnerstw strategicznych w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych do udziału w spotkaniu informacyjnym i warsztacie na temat zasad składania wniosków o dofinansowanie w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych” w programie Erasmus+.  Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli instytucji, które mają już dobrze przemyślaną koncepcję projektu.

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie zakończona.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona.

Kontakt:

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
Marianna Zdziarska
e-mail: mzdziarska@frse.org.pl
tel.: 22 46 31 283

 

 

Program spotkania

Pobierz

Kategorie