22Sty2015

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ w woj. wielkopolskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 22 stycznia 2015 r.
Miejsce: Poznań
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Centrum Szkoleń i Reklamy oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zapraszają dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli pracodawców, OHP, rzemiosł oraz innych organizacji zainteresowanych aplikowaniem w programie Erasmus na spotkanie informacyjne na temat programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem spotkania informacyjnego będzie:

  • Zapoznanie uczestników z programem Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe,
  • Omówienie formularza wniosku o dofinansowanie,
  • Podanie terminów zgłaszania aplikacji,
  • Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia

Warunkiem udziału w spotkanu jest wcześniejsze zgłoszenie udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konsultanta regionalnego.

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 9 stycznia.

Miejsce

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Jeleniogórska 4/6,
godz. 11.00
Poznań

Kontakt

Zapraszamy do kierowania pytań do konsultanta regionalnego:

Centrum Szkoleń i Reklamy
Sektory Edukacji szkolnej oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe:
Waldemar Kryjewski, tel. 602506884, e-mail: waldemar.kryjewski@interia.pl

Kategorie