07Wrz2018

Spotkanie informacyjne dla organizacji wspierających młodzież z problemami zdrowotnymi i niepełnosprawnością.

Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji wspierających młodzież z problemami zdrowotnymi i niepełnosprawnością, które odbędzie się 10 października 2018 r. (środa) w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w Warszawie.

Podczas spotkania zaprezentujemy rodzaje projektów z obszaru edukacji pozaformalnej, jakie można realizować w programie Erasmus+ Młodzież z udziałem młodzieży z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnością lub osób pracujących z tą grupą młodych ludzi (np. wymiany młodzieży, wolontariat młodzieży, spotkania osób pracujących z młodzieżą). Przedstawimy także zasady wnioskowania o dofinansowanie.

Celem programu Erasmus+ i jednym z głównych jego priorytetów jest zwiększanie szans edukacyjnych młodych ludzi z mniejszymi szansami i specjalnymi potrzebami.
Spotkanie odbędzie się w godzinach 10:30 – 16:00, w formie prezentacji i pracy w grupach w siedzibie FRSE,
Al. Jerozolimskie 142a, 00-551 Warszawa – sala konferencyjna , III piętro.

Rejestracja:
Zapisy prowadzimy wyłącznie drogą elektroniczną. Aby zgłosić chęć uczestnictwa i zarejestrować się na spotkanie, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line.

Termin zgłoszeń upływa 25 września 2018r. Potwierdzenie uczestnictwa prześlemy mailem w dniu 27 września 2018r.
Decyduje kolejność zgłoszeń i dopasowanie profilu działalności organizacji do możliwości oferowanych przez sektor Młodzież.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kontakt:
Magdalena Paszkowska
e-mail: mpaszkowska@frse.org.pl
tel. 22 46 31 416

Dodatkowa informacja: uczestnicy spotkania będą traktowani priorytetowo w naborach na bezpłatne międzynarodowe szkolenia i seminaria kontaktowe dla instytucji pracujących z młodzieżą niepełnosprawną i chorującą, organizowane przez Narodowe Agencje programu Erasmus+ w całej Europie. Najbliższe seminarium kontaktowe pt. „Obstacle – opportunity”  przewidziane jest na Łotwie w lutym 2019 roku.

Kategorie