09Maj2017

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół wyższych z krótszym stażem obsługi projektów mobilności w programie Erasmus+ Szkolnictwo wyższe.

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 9 maja 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Zapraszamy koordynatorów i przedstawicieli szkół wyższych z krótszym stażem obsługi projektów mobilności w programie Erasmus+ na spotkanie, na którym zostaną przedstawione podstawowe informacje z zakresu realizacji umowy finansowej „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych” KA103 i KA107.

Spotkanie odbędzie się 9 maja 2017 r. w centrum Warszawy. Miejsce spotkania zostanie podane w potwierdzeniu rejestracji wysłanym e-mailowo najpóźniej 5 maja 2017 r.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 a zakończy ok. godz. 16:00. Stoisko recepcyjne będzie czynne od godz. 10:30.

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz ewentualne koszty zakwaterowania.

Uwaga! Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

Pobierz program

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2017 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie przyjęcia Pani/a zgłoszenia oraz dalsze informacje na temat spotkania zostaną wysłane e-mailowo po zakończeniu rejestracji, tj. najpóźniej 5 maja 2017 r. na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Zarejestruj się

Kontakt

Kategorie