08Kwi2015

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół wyższych realizujących w roku 2014/2015 umowy finansowane ze środków POWER

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 8 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Warszawa

Cele spotkania:

  • Przedstawienie pracownikom szkół wyższych celów i założeń projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
  • Promowanie udziału studentów niepełnosprawnych w wyjazdach zagranicznych.
  • Omówienie zasad rozliczania studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia i praktyki.
  • Omówienie zasad przygotowania drugiego raportu postępu.

Spotkanie adresowane było do przedstawicieli uczelni realizujących umowy finansowane ze środków PO WER oraz przedstawicieli uczelni – osób, które zajmują się rekrutacją studentów niepełnosprawnych i rozliczaniem ich stypendiów.

Prezentacje ze spotkania:

  • Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wprowadzenie [pobierz prezentację]
  • Zasady wnioskowania o dodatkowe fundusze przez studentów niepełnosprawnych [pobierz prezentację]
  • Drugi raport postępu – dla umowy finansowanej ze środków POWER [pobierz prezentację]
  • Zarządzanie finansami w projektach„Zagraniczna Mobilność Studentów Niepełnosprawnych oraz Znajdujących Się w Trudnej Sytuacji Materialnej” [pobierz prezentację]

 

Kontakt

Ada Ladzik-Rapczyńska
e-mail: aladzik@frse.org.pl
tel.: 22 463 16 64

 

Program spotkania

Pobierz

Kategorie