19Paź2015

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół wyższych realizujących umowy finansowane ze środków PO WER w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 19 października 2015 r.
Miejsce: Centrum konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli szkół wyższych, które realizują umowy finansowe ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój do udziału w spotkaniu informacyjnym. Głównym tematem spotkania będzie omówienie zasad raportowania (raport końcowy oraz raport postępu). Podczas spotkania zostaną również przekazane bieżące informacje z realizacji projektu.

Cele spotkania:

  • Poinformowanie przedstawicieli szkół wyższych o dotychczasowym przebiegu realizacji projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”;
  • Omówienie raportu końcowego dla umów zawartych w roku 2014;
  • Omówienie zasad rozliczania umów zawartych w 2014;
  • Omówienie raportu postępu dla umów zawartych w 2015;
  • Promowanie udziału studentów niepełnosprawnych w wyjazdach zagranicznych;
  • Przekazanie wstępnych informacji o zasadach wnioskowania w 2016

Spotkanie adresowane jest do:

  • przedstawicieli uczelni realizujących umowy finansowane ze środków PO WER
  • przedstawicieli uczelni – osób, które zajmują się rozliczaniem umów zawartych w 2014

Program

Pobierz program spotkania [PDF]

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania.

Kontakt

Osoba do kontaktu: Mariola Dekarz, mdekarz@frse.org.pl, tel. 22 46 31 306

Kategorie