10Lip2015

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół wyższych realizujących w roku 2015/2016 umowy finansowane ze środków POWER

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 10 lipca 2015 r.
Miejsce: Centrum konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa

Tematem spotkania była realizacja umów w roku 2015/2016, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w bieżącym roku akademickim.

Cele spotkania:

  • Przedstawienie pracownikom szkół wyższych celów i założeń projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój;
  • Promowanie udziału studentów niepełnosprawnych w wyjazdach zagranicznych;
  • Omówienie zasad realizacji umowy na rok 2015/2016;
  • Omówienie zasad przyznawania dofinansowania stypendystom POWER;
  • Omówienie zasad finansowania i rozliczania stypendystów POWER;
  • Promowanie udziału studentów niepełnosprawnych w wyjazdach zagranicznych.

Spotkanie adresowane było do:

  • przedstawicieli uczelni realizujących umowy finansowane ze środków PO WER
  • przedstawicieli uczelni – osób, które zajmują się rekrutacją studentów niepełnosprawnych i rozliczaniem ich stypendiów.
.

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania.

.

Kontakt

Osoba do kontaktu: Ada Ladzik-Rapczyńska, e-mail: aladzik@frse.org.pl

Program spotkania

Pobierz

Kategorie