16Lis2016

Spotkanie informacyjne dot. Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. dolnośląskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 16 listopada 2016 r.
Miejsce: Wrocław
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe

Zapraszamy na seminarium Erasmus+ Edukacja szkolna, Młodzież oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe w 2016 roku, które skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego.

Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2016 w godzinach od 8:30 do 15.00 w siedzibie, DODN we Wrocławiu ul. Skarbowców 8a.

Celem spotkania jest omówienie najważniejszych elementów programu Erasmus+, przedstawienie aktualnej charakterystyki akcji w ramach sektora „Edukacja szkolna” oraz przygotowanie wnioskodawców do opracowania i złożenia projektów na początku 2017 roku. Wartością dodaną spotkania jest udział specjalisty ds. księgowości ze strony organu prowadzącego, który pomoże koordynatorom i księgowym szkolnym w prawidłowym przygotowaniu realizacji i rozliczenia projektu.

Jednocześnie, równolegle do spotkania skierowanego do sektora Edukacji szkolnej odbywać się będzie spotkanie poświęcone sektorowi  Kształcenia i szkolnictwa zawodowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników (bez zwrotu kosztów przejazdu).

Ramowy program spotkania

  • 8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
  • 9.00 – 9.30 Ogólne informacja nt. programu Erasmus+
  • 9.30 – 10.45 Sesja informacyjna Erasmus+ SE „Edukacja Szkolna”
    równolegle Sesja informacyjna Erasmus+ VET „Kształcenie i szkolenia zawodowe”
  • 10.45 – 11.15 Przerwa kawowa
  • 11.15 – 12.15 Jak złożyć wniosek?: ECAS, URF,PIC
  • 12.15 – 13.00 Formularze wniosków eform
  • 13.00 – 13.30 Sesja pytań i odpowiedzi
  • 13.30 – 15.00 Kwestie księgowe realizacji projektu przez szkoły we współpracy z organem prowadzącym (UM Wrocław)

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać przez wypełnienie formularza elektronicznego w terminie do 14 listopada br.

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela:

Erasmus+ Edukacja szkolna: Marta Materska-Samek – konsultant programu w województwie dolnośląskim
tel. 609 893 139
e-mail: m.materska.samek@gmail.com

Kategorie