27Mar2015

Spotkanie informacyjne dot. Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego

Rodzaj spotkania: dni otwarte
Termin spotkania: 27 marca 2015 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Serdecznie zapraszamy zainteresowane instytucje działające w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego na spotkanie informacyjne dotyczące Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Spotkanie skierowane jest do instytucji działających w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów mobilności o dobrej jakości i spełniają minimalne wymagania, określone w Zaproszeniu do składania wniosków. Instytucje, które otrzymają Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, czyli tzw. akredytację, będą mogły w kolejnych konkursach wniosków na projekty mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego aplikować w uproszczonej procedurze. Karta jakości ważna będzie przez cały okres obowiązywania programu Erasmus+.

Rejestracja

Zapisy wyłącznie drogą elektroniczną. Aby zgłosić chęć uczestnictwa i zarejestrować się na spotkanie konieczne jest wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego. Termin zgłoszeń upływa 22 marca 2015 r.

Rejestracja

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania. Liczba miejsc ograniczona.

Miejsce

Spotkanie odbędzie się 27 marca 2015 r. w godzinach od 10:30 do 14:30 w bibliotece przy ulicy Koszykowej 26/28 w Warszawie.

Kontakt

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
Alicja Pietrzak
e mail: alicja.pietrzak@frse.org.pl, tel. 22 46 31 287

 

Program spotkania

Pobierz

Kategorie