28Lis2015

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna w 2016 roku w woj. pomorskim

Rodzaj spotkania: spotkania informacyjne
Termin spotkania: 28 listopada 2015 r.
Miejsce: Gdańsk
Erasmus+ Edukacja szkolna

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku  zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu Erasmus+ Edukacja szkolna w 2016 roku, które odbędzie się 28 listopada br. w Gdańsku. Spotkanie kierowane jest do dyrektorów i nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego.

Celem spotkania jest omówienie najważniejszych elementów programu Erasmus+, przedstawienie aktualnej charakterystyki akcji w ramach sektora „Edukacja szkolna”, przekazanie wskazówek jak z sukcesem wnioskować w 2016 roku oraz podczas dyskusji podzielenie się doświadczeniami.

Rejestracja

Termin zgłoszeń mija 19 listopada br. W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji. Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.cen.gda.pl. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Miejsce

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
28 listopada 2015 r. (sobota)
10.00-14.00 + konsultacje
al. gen. Hallera 14
s. 316

Kontakt

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Beata Symbor
konsultant programu
Erasmus+ Edukacja szkolna w województwie pomorskim
e-mail: beata.symbor@cen.gda.pl
tel. 58 34 04 129

Kategorie