30Wrz2015

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. śląskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 30 września 2015 r.
Miejsce: Katowice
Erasmus+ Edukacja szkolna

Celem szkolenia jest zapoznanie ze strukturą programu Erasmus plus, sektorami programu i akcjami, priorytetami programu Erasmus plus, prezentacja akcji KA 1 i akcji KA 2 – specyfika, budżet projektu, formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków, przykłady dobrej praktyki, przedstawienie cyklu realizacji projektu, wniosku elektronicznego, procedury URF, PIC, Mobility Tool, sposobów poszukiwania partnerów do realizacji projektów i informacji na temat certyfikatów Youthpass i Europass.

Zgłoszenia możliwe jedynie za pośrednictwem platformy wymiany informacji ze szkołami dostępnej dla dyrektorów szkół woj. śląskiego.

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Katowicach

j.sobotnik@poczta.kuratorium.katowice.pl

Kategorie