30Wrz2015

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. warmińsko-mazurskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 30 września 2015 r.
Miejsce: Ełk
Erasmus+ Edukacja szkolna

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zaprasza przedstawicieli przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych oraz instytucji związanych z oświatą na spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ Edukacja szkolna, które odbędzie się 30 września br. w Ełku.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia

Rejestracja

Warunkiem udziału w spotkanu jest wcześniejsze zgłoszenie udziału za pomocą formularza rejestracyjnego. Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 27 września 2015 r. do godziny 24.00.

Osoby zakwalifikowane na spotkanie otrzymają informację e-mailem na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Kontakt

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

tel. 89 52 28 500

mail: en_erasmus@wmodn.olsztyn.pl

 

Kategorie