13Lis2015

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe „Erasmus+ szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego” w woj. małopolskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 13 listopada 2015 r.
Miejsce: Kraków
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Spotkanie skierowane jest do osób pracujących z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd. Nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych; doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych; osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie). Uczniowie szkół zawodowych i technicznych; osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy; absolwenci – tzw. „recent graduates”. Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, izby rzemieślnicze, władze lokalne i regionalne z krajów uczestniczących w programie Erasmus+. W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji.

Celem spotkania informacyjnego „Erasmus+ daje możliwości i zmienia życie na plus” jest zaznajomienie potencjalnych beneficjentów z założeniami programu Erasmus+ VET oraz wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania.

Harmonogram spotkania

9.00 – 09.30 Rejestracja uczestników
09.30 – 09.45 Powitanie
09.45 – 11.30 Ogólne informacje na temat programu Erasmus+, rejestracja instytucji do systemu ECAS i portalu URF
11.30 – 11.45 Przerwa
11.45 – 12.45 Prezentacja sektora VET
12.45 – 13.00 Przerwa
13.00 – 13.30 Zasady finansowania i realizacji projektów VET
13.30 – 14.00 Dobre praktyki VET
14.00 – 14.15 Podsumowanie i zakończenie spotkania Po zakończeniu spotkania informacyjnego udzielane będą konsultacje indywidualne.

Prowadząca: Patricia Mitro – Prezeska Fundacji Prawnikon w Rzeszowie – konsultantka Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać przez wypełnienie formularza elektronicznego do 12 listopada 2015 r. lub do wyczerpania miejsc.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestniczy nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat.

Miejsce

Urząd Marszałkowski
Ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
godz.: 09:00-14:15

Kategorie