28Lis2016

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w woj. śląskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 28 listopada 2016 r.
Miejsce: Katowice
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i dyrektorów szkół o profilu zawodowym i technicznym oraz przedstawicieli innych uprawnionych instytucji, którzy zainteresowani są aplikowaniem do programu Erasmus+ Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Jedna instytucja może zgłosić max. 2 osoby.

Cele spotkania

W czasie spotkania omówione zostaną zasady udziału w programie – Akcja KA1 i KA2 w konkursie w 2017 r., priorytety programu, formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków, cykl realizacji projektu, procedura wnioskowania, poszukiwanie partnerów, certyfikacja oraz przykłady dobrych praktyk.

Rejestracja

Rejestracja dla dyrektorów i nauczycieli z terenu woj. śląskiego odbywa się przez platformę wymiany informacji SOK.
Dla pozostałych zainteresowanych: m.zabiegala@poczta.kuratorium.katowice.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania miejsc, najpóźniej do 24.11.2016 r.

Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana e-mailem do dnia 24.11.2016 r.

Szkolenie jest bezpłatne, a w trakcie przerwy uczestnicy otrzymają poczęstunek.

Miejsce

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  w Katowicach, ul. kard. Wyszyńskiego 7,  godz.  od 10:00 do 15:00

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Katowicach
Marzena Zabiegała
tel. 32/606-30-59
e-mail: m.zabiegala@poczta.kuratorium.katowice.pl

 

Kategorie