06Paź2015

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w woj. śląskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 6 października 2015 r.
Miejsce: Katowice
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i dyrektorów szkół o profilu zawodowym i technicznym oraz przedstawicieli innych uprawnionych instytucji,  którzy zainteresowani są aplikowaniem do programu Erasmus+ Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.  Jedna instytucja może zgłosić max. 2 osoby.

Cele spotkania:

W czasie spotkania zostaną przedstawione kwestie związane z udziałem w programie, zasady przygotowania wniosków w Akcji KA1 i KA2 w konkursie w 2016 r., przykłady dobrych praktyk.

Rejestracja:

Rejestracja dla dyrektorów i nauczycieli z terenu  woj. śląskiego odbywa się przez SOK.
Dla pozostałych zainteresowanych: m.zabiegala@poczta.kuratorium.katowice.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania miejsc, najpóźniej do 29.09.2015 r.

Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana do dnia 30.09.2015 r.

Szkolenie jest bezpłatne, a w trakcie przerwy uczestnicy otrzymają poczęstunek.

Kontakt:

Kuratorium Oświaty w Katowicach
Marzena Zabiegała
tel. 32/20-77-981
e-mail: m.zabiegala@poczta.kuratorium.katowice.pl

Kategorie