05Gru2016

Spotkanie informacyjne dot. Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna w woj. podkarpackim

Rodzaj spotkania: spotkania informacyjne
Termin spotkania: 30 listopada, 1, 5, 6 grudnia 2016 r.
Miejsce: Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg oraz Rzeszów
Erasmus+ Edukacja szkolna

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zaprasza na spotkania informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna. Spotkania odbędą się w następujących terminach i miastach:

 • Przemyśl – 30 listopada 2016 r., godz. 9.30 – 14.30
 • Krosno – 1 grudnia 2016 r., godz. 9.30 – 14.30
 • Tarnobrzeg – 5 grudnia 2016 r., godz. 9.30 – 14.30
 • Rzeszów – 6 grudnia 2016 r., godz. 9.30 – 14.30

Spotkanie kierowane jest do następujących grup docelowych:

 • dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych; specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (publicznych i niepublicznych);
 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciele władz oświatowych.

Uczestnicy spotkania informacyjnego poznają:

 • cele, priorytety i strukturę programu Erasmus+ Edukacja szkolna,
 • zasady udziału w programie – Akcja KA1 i KA2 w konkursie w 2017 r.,
 • procedurę wnioskowania tj. baza ECAS, system URF, PIC, wniosek eForm,
 • formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków,
 • podstawy planowania budżetu,
 • narzędzia programowe: Mobility Tool, Europass, Eurodesk, E-twinning,
 • możliwości poszukiwania partnerów,
 • przykłady dobrych praktyk.

Będzie także możliwość konsultacji swojego pomysłu na projekt.

Spotkanie poprowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Rejestracja

Zgłoszenie możliwe jedynie za pośrednictwem FORMULARZA REJESTRACYJNEGO, który znajduje się na stronie internetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

 

Zgłoszenie na spotkanie oznacza zobowiązanie do obecności w całym spotkaniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty spotkania wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Miejsce

Przemyśl – 30 listopada 2016 r., godz. 9.30 – 14.30
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu, Kraszewskiego 7

Krosno – 1 grudnia 2016 r., godz. 9.30 – 14.30
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie, Grodzka 45 b

Tarnobrzeg – 5 grudnia 2016 r., godz. 9.30 – 14.30
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Tarnobrzegu, Sienkiewicza 206

Rzeszów – 6 grudnia 2016 r., godz. 9.30 – 14.30
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2

Kontakt

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Elżbieta Komarnicka
Konsultant regionalny Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna
tel. +48 519 848 787
e-mail: erasmusplusedukacjaszkolna@pcen.pl

Kategorie