28Kwi2015

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Katowicach

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne w ramach ETM
Termin spotkania: 28 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Katowice
Erasmus+ Młodzież

Spotkanie kierowane jest do liderów edukacyjnych i młodzieżowych, nauczycieli, wychowawców oraz osób pracujących z młodzieżą.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ogólnymi informacjami na temat możliwości pozyskania dofinansowania projektów edukacyjnych z programu. Odbędzie się również prezentacja dobrych praktyk, które być może posłużą jako inspiracja do przygotowania własnych projektów.

Rejestracja

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 25 kwietnia 2015 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie rozesłana 25 kwietnia.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

Miejsce

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
ul. Wyszyńskiego 7

Kontakt

Marta Materska-Samek

m.materska.samek@gmail.com
tel: 609893139

 

Kategorie