30Kwi2015

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży we Wrocławiu

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne w ramach ETM
Termin spotkania: 30 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Wrocław
Erasmus+ Młodzież

Spotkanie kierowane jest do liderów edukacyjnych i młodzieżowych, nauczycieli, wychowawców oraz osób pracujących z młodzieżą.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ogólnymi informacjami na temat możliwości pozyskania dofinansowania projektów edukacyjnych z programu. Odbędzie się również prezentacja dobrych praktyk, które być może posłużą jako inspiracja do przygotowania własnych projektów.

Rejestracja

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 25 kwietnia 2015 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie rozesłana 27 kwietnia.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

Miejsce

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

Kontakt

 

Marta Materska-Samek
m.materska.samek@gmail.com
tel: 609893139

 

Kategorie