18Cze2015

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ w woj. mazowieckim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 18 czerwca 2015 r.
Miejsce: Serock
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Fundacja Suwak w Serocku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Spotkanie skierowane jest do osób pracujących z młodzieżą i działających na jej rzecz: instruktorów, wychowawców, pedagogów, wolontariuszy, liderów nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunów świetlic itd. Inne grupy, do których skierowane jest spotkanie, to: nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych; doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych; osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie), uczniowie szkół zawodowych i technicznych; osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy; absolwenci – tzw. „recent graduates”, instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, izby rzemieślnicze, władze lokalne i regionalne z krajów uczestniczących w programie Erasmus+. W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji.

Celem spotkania informacyjnego jest zaznajomienie potencjalnych beneficjentów z założeniami programu Erasmus+, zaznajomienie z poszczególnymi akcjami oraz wytycznymi do wypełniania wniosków.

Korzyści dla uczestników:

  • warsztaty z wypełniania wniosku,
  • wiedza odnośnie zmian w programie,
  • możliwość konsultacji osobistych,
  • panel praktyczny z konsultantem programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe,
  • praktyczne wskazówki odnośnie procedur oraz wymogów programu

Prowadząca:

  • Patricia Mitro – Fundacja Suwak w Serocku – konsultant Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Rejestracja:

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres: prawnikon@op.pl. Termin zgłaszania mija 17 czerwca br.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestniczy nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Miejsce spotkania:

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku,
ul. Wł. Wolskiego 8
05-140 Serock

godz.: 10:00-15:00

Kontakt:

Patricia Mitro
prawnikon@op.pl

tel. 534-478-017

 

 

 

Kategorie