25Cze2015

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ w woj. podkarpackim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 25 czerwca 2015 r.
Miejsce: Bircza
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Spotkanie skierowane jest do osób pracujących z młodzieżą i działających na jej rzecz: instruktorów, wychowawców, pedagogów, wolontariuszy, liderów nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunów świetlic itd. Inne grupy, do których skierowane jest spotkanie, to: nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych; doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych; osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie), uczniowie szkół zawodowych i technicznych; osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy; absolwenci – tzw. „recent graduates”, instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, izby rzemieślnicze, władze lokalne i regionalne z krajów uczestniczących w programie Erasmus+. W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji.

Celem spotkania informacyjnego jest zaznajomienie potencjalnych beneficjentów z założeniami programu Erasmus+, zaznajomienie z poszczególnymi akcjami oraz wytycznymi do wypełniania wniosków.

Korzyści dla uczestników:

  • warsztaty z wypełniania wniosku,
  • wiedza odnośnie zmian w programie,
  • możliwość konsultacji osobistych,
  • panel praktyczny z konsultantem programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe,
  • praktyczne wskazówki odnośnie procedur oraz wymogów programu

Prowadząca:

  • Patricia Mitro – Fundacja Prawnikon w Rzeszowie – konsultant Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Rejestracja:

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres: prawnikon@op.pl. Termin zgłaszania mija 24 czerwca br.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestniczy nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Miejsce spotkania:

Publiczne Gimnazjum nr 1
ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 10
37-740 Bircza

godz.: 10:00-15:00

Kontakt:

Patricia Miro
prawnikon@op.pl

Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon
ul. Grottgera 26/6A
35-005 Rzeszów

tel. 534 478 017
tel. 792 844 169

 

 

Kategorie