16Cze2015

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ w woj. podlaskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 16 czerwca 2015 r.
Miejsce: Sejny
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Fundacja Młody Malbork zaprasza na spotkanie informacyjne i konsultacje indywidualne podnoszące wiedzę na temat realizacji projektów i pozyskiwania środków w programie Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Spotkanie adresowane jest szczególnie do młodzieży, liderów młodzieżowych, pracowników bezpośrednio pracujących z młodzieżą, nauczycieli w ramach edukacji pozaformalnej, przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Program

Program spotkania przewiduje omówienie zasad i szczegółów programu Erasmus+, warsztat dotyczący zarządzania projektem, omówienie aplikacji (wniosku o dofinansowanie) oraz naliczania budżetu i grantu.

9:00 | rozpoczęcie spotkania

9:00-10:30 | struktura Programu, podział na sektory i akcje, i ich specyfika

10:30-11:00 | priorytety programu

11:00-11:15 | przerwa

11:15-12:00 | formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków

12:00-12:30 | cykl realizacji projektu (zarządzanie i sprawozdawczość),

12:30-12:45 | przerwa

12:45-13:10 | budżet projektu,

13:00-13:30 | wniosek elektroniczny, procedura URF, PIC, Mobility Tool

13:30-14:00 | poszukiwanie partnerów do realizacji projektów: eTwinning, Eurodesk, OTLAS, oraz certyfikatów Youthpass i Europass

Rejestracja

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia. O udziale w spotkaniu informacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator ma prawo odwołać spotkanie informacyjne w przypadku nie zgłoszenia się na spotkanie minimum 30 osób.

Rejestracja

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana do: 2 dni przed planowanym spotkaniem.

W czasie spotkań informacyjnych organizator zapewnia wszystkie materiały związane z programem szkolenia, a w przerwach kawę, herbatę i ciasteczka.

Miejsce spotkania

Dom Litewski
ul. 22 Lipca 9
6-500 Sejny

Kontakt

Damian Ciachorowski 
erasmusplus@mlodymalbork.org
+48 662 396 543

 

 

Kategorie