23Lis2016

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ w woj. warmińsko-mazurskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 23 listopada 2016 r.
Miejsce: Elbląg
Erasmus+ Edukacja szkolna

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zaprasza na spotkanie informacyjne, podnoszące  wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli: przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych oraz instytucji związanych z oświatą uprawnionych do aplikowania w sektorze Edukacja Szkolna Programu Erasmus+. Celem spotkania jest poszerzenie wiedzy nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna.

Spotkanie odbędzie się w 23 listopada 2016 r. 13.00-18.00 w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej, ul.Saperów 14e w Elblągu.

Uczestnikom zapewniamy:

  • bezpłatny udział w seminarium,
  • poczęstunek,
  • miłą atmosferę.

Organizator nie ponosi kosztów podróży uczestnika.
Liczba miejsc na poszczególne spotkania informacyjne jest ograniczona.

Rejestracja

Prosimy o rejestrację poprzez stronę organizatora szkolenia. Formularz rejestracyjny aktywny od czwartku 28 października  2016 r.  od godziny 15.00 do piątku  18 listopada  2016 r. do godziny 24.00. Osoby zakwalifikowane na spotkanie otrzymają informację e-mailem na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Kontakt

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Olsztynie
Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
tel. 89 52 28 500
Email: nosowicz@wmodn.olsztyn.pl

Kategorie