13Lis2015

Spotkanie informacyjne dotyczące pozyskania dofinansowania na projekty młodzieżowe z programu Erasmus + uwzględniające zmiany w 2016 roku

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 13 listopada 2015 r.
Miejsce: Dąbrowa Górnicza
Erasmus+ Młodzież

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 13.11.2015 r. w Inkubatorach Społecznej Przedsiębiorczości – budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, Al. Tadeusza Kościuszki 25 (sala spotkań, poziom -1). Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Spotkanie realizowane we współpracy z Inkubatorem Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej.

Program spotkania

Ramowy program spotkania:
9.15 – 9.30 | Rejestracja uczestników
9.30 – 12.00 | Spotkanie informacyjne Erasmus+
Ogólne informacja nt. programu Erasmus+
Sesja informacyjna Erasmus+ Młodzież
12.00 – 12.30 | Przerwa kawowa
12.30 – 14.00 | Jak przygotować projekt i złożyć wniosek do programu – narzędzia elektroniczne programu Erasmus +
14.00-14.30 | Sesja informacyjna Europass
14.30-15.00 | Sesja pytań i odpowiedzi – konsultacje

Cele spotkania

Spotkanie skierowane jest do organizacje pozarządowych, szkół, świetlic, liderów edukacyjnych i młodzieżowych, nauczycieli, wychowawców, osób pracujących z młodzieżą i młodzieży.

Celem spotkania jest zapoznanie z ogólnymi informacjami na temat możliwości pozyskania dofinansowania projektów edukacyjnych z programu. Informacja dotycząca zmian w programie w 2016 roku, prezentacja dobrych praktyk oraz szkolenie jak przygotować projekt do programu i warsztaty dotyczące rejestracji w systemach elektronicznych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.
Organizator pokrywa koszty szkolenia. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konsultanta regionalnego.

Rejestracja

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 6 listopada 2015 r. do godziny 24.00. przez formularz rejestracyjny. Informacja o zakwalifikowaniu wysyłana będzie mailowo do 10 listopada br.

Kontakt

Marta Materska-Samek
m.materska.samek@gmail.com
tel: 609893139

Kategorie