17Lis2014

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ w woj. kujawsko-pomorskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 6, 23 października i 17 listopada 2014 r.
Miejsce: Bydgoszcz
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+.

Celem spotkania jest przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w obszarze młodzieży (dawny program Młodzież w Działaniu), edukacji szkolnej (dawny program Comenius) oraz kształcenia i szkolenia zawodowego (dawny program Leonardo da Vinci).

Przedstawione informacje będą dotyczyły:

 • organizacji wymian międzynarodowych,
 • wolontariatu europejskiego,
 • międzynarodowych inicjatyw młodzieżowych;
 • mobilności pracowników młodzieżowych i nauczycieli (staże zagraniczne, seminaria, szkolenia),
 • organizacji debat i konferencji młodzieżowych wraz z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej,
 • organizacji staży i praktyk zagranicznych;
 • współpracy międzynarodowej szkół;
 • projektów w ramach partnerstwa strategicznego itp.

 

Rejestracja

Spotkania informacyjne odbędą się w Bydgoszczy, w Restauracji Gerwazy przy ul. Gajowej 2, w następujących terminach (terminy do wyboru):

 •     06.10.2014 r.
 •     23. 10.2014 r.
 •     17.11.2014 r.

Jedną organizację może reprezentować max. 2 uczestników.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestniczy nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmowane są w terminach do 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 

Program spotkania

9:00 | Rejestracja uczestników

9:30 | Blok I

 • Wprowadzenie do Programu Erasmus+ na lata 2014 – 2020
 • Erasmus+ Edukacja Szkolna

11:30 | Przerwa kawowa

12:00 | Blok II

 • Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe
 • Erasmus+ Młodzież

15:00 | Lunch

15:30 | Rejestracja ECAS, URF, nr PIC oraz omówienie wniosku aplikacyjnego

17:00 | Zakończenie

 

Konsultant regionalny

Anna Leszczyńska
e-mail: anna.leszczynska@wiatrak.org.pl
tel.: 509 433 288

Kategorie