04Sty2017

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ w woj. łódzkim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 4 stycznia 2017 r.
Miejsce: Łódź
Erasmus+ Edukacja Szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych programem Erasmus+, w tym nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, zespołów szkół, szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego i instytucji działających na rzecz edukacji ogólnej i zawodowej, pracownicy systemu doskonalenia z terenu województwa łódzkiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych.

Celem spotkania jest prezentacja możliwości współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+, w sektorach: Edukacja Szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Młodzież. Zostaną zaprezentowane najważniejsze informacje potrzebne, aby złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Uczestnicy będą mogli skonsultować własne problemy i potrzeby związane projektowaniem działań w programie Erasmus+.

Program

13.30 – 14.00 Rejestracja uczestników
14.00 – 15.15 Prezentacja sektora Edukacja Szkolna
15.15 – 16.30 Prezentacja sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe
16.30 – 17.00 Przerwa
17.00 – 18.15 Prezentacja sektora Młodzież
18.15 – 18.40 Rejestracja szkoły w bazie URF i omówienie wniosków o dofinansowanie
18.40 – 19.00 Prezentacja inicjatywy Europass oraz programu eTwinning
19.00 – 20.00 Konsultacje indywidualne dla każdego sektora oddzielnie

Rejestracja

Prosimy o rejestrację poprzez stronę organizatora szkolenia. Termin zgłoszeń mija 3 stycznia 2017 r. Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie internetowej organizatora. Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Miejsce

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
Łódź, ul. Kopcińskiego 29, godz. 14.00-20.00

Kontakt

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
Łódź, ul. Kopcińskiego 29, tel. 42 678 33 78
Anna Koludo
e-mail: koludo@wp.pl

Barbara Wrąbel
e-mail: basiawrabel@o2.pl

Kategorie