13Sty2016

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ w woj. łódzkim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 13 stycznia 2016 r.
Miejsce: Kleszczów (woj. łódzkie)
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe i Młodzież

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza serdecznie nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, zespołów szkół, szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego i instytucji działających na rzecz edukacji ogólnej i zawodowej, pracowników systemu doskonalenia z terenu województwa łódzkiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+.

Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2016 r. w godz. 11:00-17:30 w Zespole Szkół w Kleszczowie (Solpark, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów).

Celem spotkania jest ukazanie możliwości współpracy międzynarodowej w różnych obszarach sektorowych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli w zagranicznych placówkach, w ramach realizowanych projektów w programie Erasmus + finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W trakcie spotkania przewidziane są wystąpienia i dyskusja na temat możliwości przystąpienia do programu w sektorach: Edukacja Szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Młodzież. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane oferty Europass, i e-Twinning.

Program

11.00 – 11.30 | Rejestracja uczestników

11.30 – 11.45 | Ogólne informacje na temat programu Erasmus+

11.45 – 13.15 | Prezentacja Akcji 1 dla sektorów Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe i Młodzież

13.15 – 13.45 | Przerwa

13.45 – 15.15 | Prezentacja Akcji 2 dla sektorów Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe i Młodzież

15.15 – 15.30 | Przerwa

15.30 – 16.00 | Prezentacja Akcji 3 dla sektora Młodzież

16.00 – 16.30 | Rejestracja szkoły w bazie URF i omówienie wniosków o dofinansowanie

16.30 – 17.00 | Prezentacja inicjatyw Europass i Eurodesk oraz programu eTwinning

17.00 – 17.30 | Konsultacje indywidualne dla każdego sektora oddzielnie

Rejestracja

Termin zgłoszeń mija 11 stycznia 2016 r. Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez formularz elektroniczny.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Kontakt

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Tel. 42 678 33 78

e-mail:

Anna Koludo (koludo@wp.pl)

Barbara Wrąbel (basiawrabel@o2.pl)

 

Kategorie