27Lis2014

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ w woj. podlaskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 
27-28 listopada 2014 r.
Miejsce: 
Białystok
Erasmus+ 
Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku i Stowarzyszenie Elbląg Europa zapraszają na spotkania informacyjne i konsultacje indywidualne podnoszące wiedzę na temat realizacji projektów i pozyskiwania środków w programie:

  •  Erasmus + Kształcenie i Szkolenie Zawodowe
  •  Erasmus + Młodzież

Spotkanie adresowane jest szczególnie do nauczycieli, liderów młodzieżowych oraz pracowników bezpośrednio pracujących z młodzieżą w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej, przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Program spotkania przewiduje, m.in. omówienie zasad i szczegółów programu Erasmus+, warsztat dotyczący zarządzania projektem, omówienie aplikacji (wniosku o dofinansowanie) oraz naliczania budżetu i grantu.

Spotkanie informacyjne odbędą się w dniach:

  •  27.11.2014 r., godz. 09:00-16:00 (Sektor Młodzież)
  •  28.11.2014 r., godz. 09:00-16:00 (Sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe)

W czasie spotkań informacyjnych organizator zapewnia wszystkie materiały związane z programem szkolenia oraz ciepły posiłek, a w przerwach kawę, herbatę i ciasteczka.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

O udziale w spotkaniu informacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeń znajdują się na stronie organizatora.

Miejsce

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości
ul. Warszawska 6
15-950 Białystok

Kategorie