13Sty2016

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ w woj. świętokrzyskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 13 stycznia 2016 r.
Miejsce: Kielce
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe i Młodzież

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na spotkanie dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkie inne instytucje edukacyjne uprawnione i zainteresowane aplikowaniem w programie Erasmus+ w sektorach: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Młodzież.

Cele spotkania:

  • podniesienie wiedzy na temat możliwości realizacji projektów w programie Erasmus+ wśród uprawnionych podmiotów w województwie świętokrzyskim,
  • zachęcenie do aplikowania,
  • prezentacja przykładów dobrych praktyk,
  • udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników.

Harmonogram spotkania

 12.00–12.30 Rejestracja uczestników.
12.30–12.35 Powitanie.
 12.35–13.45 Program Erasmus+ – różne możliwości aplikowania. Sektory: Edukacja Szkolna, Edukacja Zawodowa, Młodzież. Nowości i wymagania w roku 2016.
 13.45–14.00 Przerwa.
14.00–14.15Rejestracja instytucji do bazy ECAS i systemu URF.
14.15– 15.00Wniosek aplikacyjny. Zasady finansowania i realizacji projektu.
15.00–15.30Upowszechnianie rezultatów projektu. Mobility Tool. Certyfikaty Youthpass i Europass. Partnerzy do współpracy.
15.30–15.45Przerwa.
15.45–16.30Formalna i merytoryczna ocena wniosku. Uwagi ekspertów z roku 2015.
16.30–17.00Przykłady dobrej praktyki.
17.00–17.30Odpowiedzi na pytania. Podsumowanie i zakończenie spotkania. Konsultacje indywidualne.

Miejsce

Spotkanie odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, w Sali Kominkowej w dniu 13 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 12.30.

Rejestracja

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji/instytucji. Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się za pomocą formularza zgłoszeniowego  – wypełnienie go i odesłanie na adres konsultanta regionalnego (maria.bednarska@scdn.pl). Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej do 11 stycznia 2016 r.

Kontakt

Pytania prosimy kierować do konsultanta regionalnego:
Maria Bednarska, tel. 608657709, e-mail: maria.bednarska@scdn.pl

Kategorie