21Maj2015

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ w woj. wielkopolskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 21 maja 2015 r.
Miejsce: Piła
Erasmus+ Edukacja szkolna

Spotkanie skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych aplikowaniem w programie Erasmus+ na spotkanie informacyjne na temat programu Erasmus+ Edukacja szkolna.

Celem spotkania informacyjnego będzie:

  • Zapoznanie uczestników z programem Erasmus+ Edukacja szkolna,
  • Omówienie formularza wniosku o dofinansowanie,
  • Podanie terminów zgłaszania aplikacji,
  • Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia

Warunkiem udziału w spotkanu jest wcześniejsze zgłoszenie udziału na adres e-mail: waldemar.kryjewski@interia.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 18 maja.

Miejsce

Szkoła Podstawowa nr 7 w Pile
Al. Wojska Polskiego 45

Godzina: 12:00

Kontakt

Zapraszamy do kierowania pytań do konsultanta regionalnego:

Waldemar Kryjewski, tel. 726 290 272, e-mail: waldemar.kryjewski@interia.pl

Kategorie

You have Successfully Subscribed!