14Mar2017

Spotkanie informacyjne Erasmus+ Młodzież

Zapraszamy na spotkanie informacyjne programu Erasmus+ Młodzież, które odbędzie się 30 marca 2017 r. w Łodzi w siedzibie Instytutu Nowych Technologii (ul. Sienkiewicz 55). Jego głównym celem jest pokazanie potencjału młodych ludzi i zaprezentowanie sposobów na zwiększenie ich aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.  Uczestnicy spotkania pogłębią również swoją wiedzę  na temat realizacji projektów w programie Erasmus+ oraz  pozyskiwania środków w tego programu.

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Powitanie

10.15 – 11.15 Ogólne informacje na temat programu Erasmus+, rejestracja instytucji do systemu ECAS i portalu URF

11.15 – 11.45  Przerwa

11.45 – 12.45 Prezentacja sektora Młodzież

12.45 – 13.00 Przerwa

13.00 – 14.00 Zasady finansowania  i realizacji projektu

14.00 – 14.30 Pytania i odpowiedzi, zakończenie spotkania

Na spotkanie zapraszamy młodzież aktywnie działającą, liderów i członków NGO i instytucji oraz wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projektach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+ z województwa łódzkiego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania. Termin zgłoszeń mija 27 marca br. W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji. Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konsultanta regionalnego.

formularz zgłoszeniowy

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii

Tel. 42 632 27 20

e-mail: projekty@newtechlodz.com

Kategorie