30Kwi2015

Spotkanie informacyjne Erasmus+ w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży na Warmii i Mazurach

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 30 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Olsztyn, ul. Jagiellońska 91a
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Grupa docelowa

 1. Przedstawiciele szkolnictwa ogólnego, tj.:
  • przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
 2. Młodzież, pracownicy młodzieżowi,  przedstawiciele organizacji młodzieżowych i grup nieformalnych.
 3. Przedstawiciele kształcenia zawodowego, tj.:
  • szkoły zawodowe i techniczne,
  • ośrodki nauki i organizacje związane z kształceniem zawodowym,
  • organizacje pozarządowe.

Cel szkolenia

Celem spotkania jest przybliżenie założeń programu Erasmus+ oraz przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków i przedstawienie dobrych praktyk projektów realizowanych w ramach programów Erasmus+.

Co pokrywa organizator / co uczestnik?

Organizatorzy zapewniają materiały informacyjne i poczęstunek. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

Deadline nadsyłania zgłoszeń i termin informowania o zakwalifikowaniu

Na zgłoszenia czekamy do 21 kwietnia. Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu dostaną potwierdzenie mailowe najpóźniej do dnia 23 kwietnia. Udział w spotkaniu wyłącznie po otrzymaniu maila potwierdzającego uczestnictwo. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Kontakt

Intencja Dariusz Ignatowicz

Katarzyna Dmowska
kasiacop@gmail.com
536 907 483

Kategorie

You have Successfully Subscribed!