21Paź2014

Spotkanie informacyjne Erasmus+ w woj. wielkopolskim

Rodzaj spotkania: konferencja
Termin spotkania: 21 października 2014 r.
Miejsce: Poznań
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Stowarzyszenie „Jeden Świat”, Centrum Szkoleń i Reklamy oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zapraszają przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych oraz przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się młodzieżą i edukacją pozaformalną z terenu województwa wielkopolskiego na konferencję promującą i informującą nt. programu Erasmus+.

Celem spotkania informacyjnego będzie przybliżenie założeń programu Erasmus+ i przekazanie informacji o zasadach przystępowania do programu w latach 2014 -2020.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+

Warunkiem udziału w spotkanu jest wcześniejsze zgłoszenie udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Stowarzyszenia „Jeden Świat”.

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 17 października lub do wyczerpania miejsc.

Miejsce

Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu

ul. Niedziałkowskiego 18, Aula I piętro

Poznań

Kontakt

Zapraszamy do kierowania pytań do konsultantów regionalnych:

Stowarzyszenie „Jeden Świat”
Sektor Młodzież:
Wojciech Szczepanik, tel. 503605535, e-mail: wojszczepanik@gmail.com

 

Centrum Szkoleń i Reklamy
Sektory Edukacji szkolnej oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe:
Waldemar Kryjewski, tel. 602506884, e-mail: waldemar.kryjewski@interia.pl

Program konferencji

Pobierz

Kategorie