30Wrz2016

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. świętokrzyskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 30 września 2016 r.
Miejsce: Kielce
Erasmus+ Edukacja szkolna

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na spotkanie dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkie inne instytucje edukacyjne uprawnione i zainteresowane aplikowaniem w programie Erasmus+ Edukacja szkolna w roku 2017.

Celem spotkania jest przybliżenie założeń programu Erasmus+ oraz przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w sektorze Edukacja szkolna.

Harmonogram spotkania

HARMONOGRAM SPOTKANIA
11.30 – 12.00 Rejestracja uczestników.
12.00 – 13.30 Program Erasmus+ (Akcja KA1 i KA2) różne możliwości aplikowania. Priorytety. Partnerzy do współpracy. Europejski Plan rozwoju szkoły.
13.30 – 14.00 Rejestracja instytucji do bazy ECAS i systemu URF.
14.00 – 14.15 Przerwa
14.15 – 14.30 Wniosek aplikacyjny. Zasady finansowania i realizacji projektu.
14.30 – 15.15 Formalna i merytoryczna ocena wniosku. Uwagi ekspertów z roku 2015.
15.15 – 15.45 Upowszechnianie rezultatów projektu. Mobility Tool. Certyfikaty Youthpass i Europass.
15.45 – 16.00 Przerwa
16.00 – 16.45 Przykłady dobrych praktyk:

  • Akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej (szkoła) – Tamara Hachulska – VII LO w Kielcach, Monika Sokalska, Iwona Kłos – IV LO w Kielcach
  • Akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej (konsorcjum) – Bernadeta Mechelewska, przedstawiciel jst w Górnie

16.45 – 17.00 Odpowiedzi na pytania. Podsumowanie i zakończenie spotkania.

Rejestracja

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji, (w przypadku zespołu szkół może być więcej). Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konsultanta regionalnego.

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 26 września 2016r. do godziny 24.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.  Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Miejsce

Spotkanie odbędzie się  30.09.2016r. (piątek) o godz. 12.00. – 17.00  w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, sala konferencyjna nr 16.

Kontakt

Pytania prosimy kierować do konsultanta regionalnego:
Maria Bednarska, tel. 608657709, e-mail: maria.bednarska@scdn.pl

Kategorie